Behandelwijzen

Behandeling en therapieën

De behandelmethodiek van Zonvitaris is afgestemd op de hedendaagse maatschappij met haar sterke en zwakke kanten.

Men moet de kracht en de aard van de ziekte in de oorsprong zoeken,
en niet in dat, wat uit de ziekte zelf voortkomt;
want wij dienen niet de rook van het vuur te blussen, maar het vuur zelf.
Dus moet men zoeken naar de oorsprong van de ziekte, en niet naar dat wat de ogen zien;
deze dingen zijn een aanwijzing, echter niet de oorsprong;
zoals rook vuur aanduidt, maar niet het vuur is.
(Samuel Hahnemann)

Een methodiek om te komen tot de juiste behandelwijze is de volgende:

Electro-acupunctuur
Volgens de Chinese geneeskunde heeft elk orgaan een energiebaan (een meridiaan). Deze energiebanen eindigen in de vingers en de tenen. Met behulp van electro-acupunctuur kan worden gekeken hoe het energiepeil er in de desbetreffende organen aan toe is. Een computer slaat de gegevens op en kan de meetwaardes van de vorige keren met elkaar vergelijken.
De punten die met de electro-acupunctuur zijn doorgemeten worden met behulp van de computer door middel van een grafiek duidelijk in beeld gebracht. U krijgt dan een duidelijk beeld van de energieverdeling in het lichaam en waar de zwakke punten zich bevinden. Samen met u wordt op de computer gekeken naar het beeld en krijgt u uitleg over de bevindingen. Twee meetwaarden kunnen naast elkaar worden gezet, zodat u de verschillen met een vorige keer en de huidige meetwaarde kunt zien.
Nadat een duidelijk beeld is vastgesteld, kan worden overgegaan op de behandeling/therapie. Deze kan uit diverse disciplines bestaan, waarbij ook combinaties mogelijk zijn.

Onder andere wordt gebruik gemaakt van:

Fytotherapie
Medicijnen gemaakt van kruiden uit de natuur. De natuur biedt ons de mogelijkheid om gezond te blijven en gezond te worden. Kruiden en planten die overal groeien zijn door de eeuwen heen al beproefd als uitstekende geneesmiddelen. Hiervoor worden kruiden en planten uit de hele wereld gebruikt.

Homeopathie
Dit is een milde, maar effectieve vorm om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. Homeopatische middelen bestaan uit min of meer minieme doses van natuurlijke substanties die uit planten, dieren of mineralen worden gewonnen.

Flower essences / bach bloesem
Middelen gemaakt van bloemen. Reflexologie (voetreflex/drukpuntmassage) Door middel van druk uit te oefenen op de voetzool of andere punten van het lichaam, wordt het lichaam gestimuleerd om het zelfgenezend vermogen aan te spreken. Punten in de voet staan in relatie met punten/gebieden
in ons lichaam. Door de voet te masseren, worden andere gebieden aangesproken en gestimuleerd. Ook de aangedane gebieden zelf kunnen worden behandeld met drukpuntmassage.

Baunscheidtbehandeling
Als men pijnlijke plaatsen heeft in het lichaam is het mogelijk om een baunscheidtbehandeling te geven. Doormiddel van een speciale olie en een apparaat om minuscule gaatjes op de pijnlijke plek te maken, wordt een reactie in het lichaam opgewekt, waardoor een betere doorbloeding kan ontstaan en afvalstoffen lokaal kunnen worden afgevoerd. Het lichaam krijgt een prikkel (letterlijk) om te gaan genezen.