Consultprijzen

Vergoedingen / beroepsvereniging

Door veel zorgverzekeraars worden de behandelingen volledig/deels vergoed. Dit kunt u nakijken in uw polis. Wij zijn aangesloten bij de NWP (Stefán Gyarmathy) en bij de VIV (Jantina Gyarmathy).

Consulten

Natuurgeneeskunde:
 €40,- per half uur     € 80,- per uur        € 20,- kort consult
Psychosociaal:
 €55,- per uur – tijdsduur consult vaak 1-1,5 uur.
Inner Food
startconsult €17,50 (45 minuten)   vervolgconsult €12,50 (20 minuten)

 

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 1 werkdag van tevoren, telefonisch of per e-mail, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.