Visie Zonvitaris

Een mens is meer dan zijn ziekte

Bij Zonvitaris komt onze visie tot uiting door:
– leven voor welzijn van onze medemens en de natuur
– er zijn voor onze medemens
– samen zoeken naar mogelijkheden
– werken aan herstel, verbetering, acceptatie, balans tussen lichaam en geest & persoonlijke ontwikkeling
– uitgaan van de unieke mens in de unieke levenssituatie
– verwonderen over wat de natuur ons schenkt
– de uitdaging aangaan die u ons voorhoudt
– u een goed gevoel meegeven
– samen met u op weg gaan
– persoonlijk contact met u aangaan

Onze Visie

          Providing

     Natural Health

 Nearby and suitable

       Connecting

      with people’s

Hearts and Health

         Opening

        New paths

         In Life

        Enabling

      Connection

       With the

       Inner Self